+48 58 621 53 96 gdynia@radiorada.com.pl
Zaznacz stronę

Radio Rada

Dystrybutor artykułów spożywczych

O FIRMIE

Firma Radio Rada s.c. powstała w 1991 roku rozpoczynając działalność promocyjno – reklamową na terenie największej giełdy towarowej na wybrzeżu. Od 1992 roku firma rozpoczęła działalność handlową w wyspecjalizowanym zakresie żywności dla dzieci, budując nowatorską (jak na początek lat 90) dystrybucję aktywną, podejmując współpracę ze wszystkimi kluczowymi klientami Trójmiasta, a także z terenów woj. elbląskiego. Był to rok powstania magazynu centralnego w Gdyni przy ul. T. Wendy oraz nowych punktów handlowych na terenie giełdy w Gdyni i Gdańsku. W 1994 roku otworzono oddziały w Elblągu i Gdańsku. Rok 1996 przeniesienie magazynu centralnego na ul. Polską w Gdyni. W 1998 powstał oddział w Olsztynie, a w kwietniu 1999 oddział w Warszawie. W listopadzie 1999 nastąpiła zmiana osobowości prawnej firmy. W roku 2002 otwarto oddziały w Bydgoszczy, Poznaniu i Pile. Rok 2003 to dywersyfikacja działalności i otwarcie pierwszego sklepu spożywczego w Rumi – Delikatesy Albo. W kolejnych latach umacnialiśmy naszą pozycję jako dystrybutora specjalistycznego, poszerzając ofertę handlową i bazę klientów. W roku 2011 otworzyliśmy oddział handlowy w Krakowie, jako pierwszy w południowej części Polski, zbliżając się tym samym do uzyskania statusu dystrybutora operującego na obszarze całego kraju. Radio Rada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kieruje się zasadami etycznymi w budowaniu biznesu, które są podstawowym filarem naszego rozwoju i zaufania u klientów.

OBSZAR DZIAŁANIA

Pięć oddziałów Gdynia, Olsztyn, Warszawa, Bydgoszcz, Poznań pozwalają w sposób profesjonalny i skuteczny prowadzić aktywną dystrybucję w promieniu ok. 120 km.

LOGISTYKA

Zespół wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych firmy, gwarantuje pomoc w trakcie realizacji zamówień oraz ekspozycji towarów w sklepie. Firmę wspiera logistycznie grupa kilkudziesięciu przedstawicieli producentów, pomagając w działaniach marketingowych.

SERWIS

Zapewniamy 24 godzinny serwis. Ceny w ofercie handlowej są cenami producentów. Nasi przedstawiciele pomogą odpowiednio dobrać asortyment do wielkości półki, rotacji, producenckiego lidera kategorii oraz specyfiki położenia placówki. Koncentrujemy się na niedużej liście producentów co pozwala nam być ekspertem w wybranych kategoriach żywności.

CEL

Osiągnięcie statusu Lidera, poprzez: Największą na rynku krajowym dystrybucję specjalistycznej żywności dla dzieci. Prowadzenie polityki finansowej opartej na rzetelnych, terminowych rozliczeniach z dostawcami. Profesjonalizm w działaniu w celu spełnienia realnych oczekiwań naszych odbiorców detalicznych i sieciowych. Stałe zwiększanie zasięgu działania, tworząc nowe oddziały lokalne. Cykliczne szkolenia specjalistyczne dla wysoko wykwalifikowanego personelu.

MISJA FIRMY

Pragniemy zapewnić swoim klientom pełen asortyment dostępnych na rynku krajowym specjalistycznych produktów spożywczych dla dzieci, przy zachowaniu najwyższych standardów i warunków dystrybucji.

Dane kontaktowe oddziałów firmy

Centrala Gdynia

ul. Hutnicza 16
81-061 Gdynia
tel.: +48 58 627 43 99
gdynia@radiorada.com.pl

Oddział Olsztyn

ul. Hozjusza 1
10-310 Olsztyn
tel.: +48 89 527 53 83
olsztyn@radiorada.com.pl

Oddział Warszawa

ul. Utrata 4
03-877 Warszawa
tel.: +48 22 678 65 33
warszawa@radiorada.com.pl

Oddział Poznań

ul. Magazynowa 10
62-030 Luboń
tel.: +48 61 84 22 026
poznan@radiorada.com.pl

Centrala Gdynia

ul. Hutnicza 16
81-061 Gdynia
tel.: +48 58 627 43 99
gdynia@radiorada.com.pl

Oddział Poznań

ul. Magazynowa 10
62-030 Luboń
tel.: +48 61 84 22 026
poznan@radiorada.com.pl

Oddział Warszawa

ul. Utrata 4
03-877 Warszawa
tel.: +48 22 678 65 33
warszawa@radiorada.com.pl

Oddział Olsztyn

ul. Hozjusza 1
10-310 Olsztyn
tel.: +48 89 527 53 83
olsztyn@radiorada.com.pl

Dane rejestrowe

Radio Rada Sp. z o.o.

ul. Polska 7
81-339 Gdynia

NIP: 958 13 20 164
Regon:  191893082
KRS:  0000176134,

Bank PEKAO S.A. VI o/Gdynia 13124035361111000040417604

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,VIII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego 3 000 000,00 zł